De Perro de Agua Español, of Spaanse Waterhond, werd oorspronkelijk gebruikt (en wordt nog steeds gebruikt) als vissershond, herdershond en jachthond. Daarnaast bewaakt hij eveneens huis en haard.

 

De Perro werd altijd al als manusje van alles ingezet bij alle werk dat zich voordeed.

 

Sociaal

 

De Spaanse waterhond is een vriendelijke hond, die zeer gesteld is op het eigen gezin en alles wat daarbij hoort. Als de honden worden opgevoed met andere dieren, dan kunnen ze zonder problemen gehouden worden met andere honden, katten, kleine huisdieren, maar ook met paarden, koeien en andere boerderijhuisdieren.

 

De honden zijn sociaal, makkelijk te trainen (ze leren erg vlug!) en passen zich gemakkelijk aan. Spaanse waterhonden zijn zeer speelse honden, ze spelen niet alleen met andere honden en mensen, maar ook met katten, paarden en andere dieren.

 

Spaanse waterhonden zijn geen dominante honden, er is weinig tot geen dominantie verschil tussen reuen en teven. Als men maar een hond heeft, hoeft men geen dominantieproblemen te verwachten, dit geldt zowel voor reuen als teven. Heeft men meer dan één hond en zijn de honden ook nog verschillend van geslacht, dan kan men merken dat vaak een teef de baas is.

 

De honden zijn absoluut geen vechtersbazen van karakter.

 

In huis

 

Spaanse waterhonden vinden het heerlijk om lange wandelingen te maken, maar als het eens niet uitkomt, dan nemen ze met een kort ommetje ook genoegen.

 

De honden voelen zich net zo goed thuis op een flat als op een boerderij, maar in het eerste geval zal er toch iets meer met ze gewandeld moeten worden dan in het tweede. Ook hier geldt weer dat de honden, als het moet, met een kort ommetje ook wel genoegen nemen, als een wandeling een keer niet uitkomt.

 

Spaanse waterhonden zijn geen echte bewakers, de honden zijn in dusverre waaks, dat ze wel aanslaan als er vreemden plotseling binnenkomen, maar verdere actie zullen ze niet ondernemen.

 

Tegenover vreemde mensen kunnen ze in het begin wat terughoudend zijn, maar dit hangt ook weer van de opvoeding af. Als de baas laat merken dat het bezoek welkom is, dan vindt de hond het ook prima.

 

Uiterlijk

 

De honden zijn middelgroot (tussen de 40 en 50cm)en hebben een normale bouw. De vacht van deze honden verhaart niet, maar groeit gewoon door.

 

De vacht heeft een dusdanige structuur, dat hij weinig water vasthoudt. De honden drogen dan ook zeer snel weer op. De vacht is gekruld en kan draden vormen als deze langer wordt. De honden worden zo eens per jaar geschoren, dit gebeurd niet in een patroon (zoals poedel), maar wordt op één lengte afgeschoren.

 

De honden mogen niet worden geborsteld of gekamd, als de vacht langer wordt, dan wordt de vacht gescheurd. Wassen van de hond gebeurd alleen met water en de honden hebben geen typische hondengeur.

The Perro de Agua Español, or Spanish Waterdog, was originally used (and is still being used today) as fisherman's dog, herding dog and hunting dog. Next to these tasks it also guards the home.

 

The Perro has always been used as maid for all work.

 

Social

 

The Spanish waterdog is a friendly dog, very fond of its own family and all things belonging to this family. When the dogs are raised with other animals, they socialize effortless with other dogs, cats, small pets, but also with horses, cows and other farm animals.

 

The dogs are social , train easily (they learn very fast!) and are very adaptable. Spanish waterdogs are playful dogs, they not only play with other dogs and people, but also with cats, horses and other animals.

 

The Spanish waterdog is not a dominant breed, there is little difference in dominance between dogs and bitches. With this breed, you should not encounter dominance related problems, either with male or female dogs. In case you own more than one dog and if they are different sexes, you may notice that the female tends to be the ”pack” leader.

 

There is little or no aggression in their character.

 

At home

 

Spanish Waterdogs love long walks, but in case there is the occasional lack of time, they are also pleased with a short stroll.

 

The dogs feel just at home in a flat as they do on a farm, but remember that in the first case you will need to walk them more often then in the second case.

 

Spanish Waterdogs are no real guard dogs, however some do make a lot of noise if a stranger enters their territory, but no further action should be expected.

 

They can be a little reserved towards strangers at first, but this also depends on the upbringing. If the owner is happy with the visitor, then the dog certainly has no problem with it.

 

Exterior

 

The dogs are of medium height (between 40 and 50cm) and have a normal build. The coat does not shed, but just keeps on growing.

 

The structure of the hair is thus that it holds little water. Therefore wet dogs dry rather quickly. The coat is curled and forms cords when it gets longer. The Perro should be clipped once a year. Mind you, this is never done in any pattern (unlike a poodle), but always in one uniform length.

 

The dogs may not be brushed or combed. When their coat gets longer it gets torn open, to help the forming of cords. Washing should only be done with clear water. The dogs do not have the typical dog smell.

KLEUREN BIJ DE PERRO DE AGUA ESPAÑOL

 

COLOURS OF THE SPANISH WATERDOG

KARAKTER en KLEUREN

 

CHARACTER and COLOURS