De vacht

 

 • Vachtverzorging

 

De vacht van de Spaanse Waterhond wordt niet gekamd of geborsteld. De vacht is van een dusdanige structuur dat het niet of nauwelijks water vasthoudt.

 

De Spaanse Waterhond verliest zeer weinig haar en kent niet de tweejaarlijkse ruiperiode die andere honden wel hebben.

 

De onder- en bovenvacht van de Spaanse Waterhond groeien in elkaar waardoor klitten ontstaan. Deze klitten worden uit elkaar gescheurd (indien nodig), zodat er strengen ontstaan.De vacht mag wel worden geknipt of geschoren, dit echter op één lengte.

 

 • Scheren

 

Omdat de Spaanse Waterhond geen haren verliest en de vacht het hele jaar doorgroeit, wordt de vacht ongeveer één keer per jaar geschoren. Dit scheren mag vaker, al naar gelang de persoonlijke voorkeur.

 

De eerste keer dat de hond geschoren wordt is op een leeftijd van ongeveer 4 maanden. Dit gebeurt om de puppyvacht kwijt te raken.

 

De vacht groeit met ± 1cm per maand. De vacht wordt op een lengte afgeschoren (of geknipt), er wordt geen model aangebracht in de vacht (als bij een poedel). Honden die naar tentoonstellingen gaan moeten een minimum vachtlengte van 3cm hebben en mogen maximaal een vachtlengte van 15cm hebben.

 

De hond kan in elk jaargetijde geschoren worden. Het lichaam van de hond past zich binnen een dag aan, aan eventueel warmteverlies (winter) of extra warmte (zomer). Het enige waarop gelet moet worden is zonnebrand. Een hond die net geschoren is moet, net als de mens na de winterperiode, niet te lang in de brandende zon verblijven. Als de hond geschoren wordt, moet men niet vergeten dat de haren tussen de voetzooltjes ook geknipt moeten worden. In de winterperiode is het sowieso verstandig deze haren te knippen, omdat zich in deze haren ijs kan verzamelen en dit kan wondjes veroorzaken bij de, gevoelige, voetzooltjes.

 

 • Verkleuren van de vacht

 

Als je een bruine hond hebt en deze scheert, dan is de kans groot dat de vacht na het scheren een andere kleur heeft dan daarvoor. Dit kan bijtrekken naarmate de vacht weer langer wordt, maar het kan ook zijn dat de vachtkleur blijvend verandert.

 

Bij een witte of een zwarte hond blijft de vacht na het scheren zijn eigen kleur behouden. Een zwarte hond kan onder invloed van zon en water wel bruin opkleuren. Dit zien we vooral op langere vacht.

The Coat

 

 • Coat Maintenance

 

The coat of a Spanish waterdog must not be brushed or combed. The structure of the hair is thus that it holds little water.

 

A Spanish Waterdog looses next to no hair and does not have the traditional twice a year shedding period most other breeds have.

 

The under and upper coat of the Perro grow into each other and gets tangled. These tangles are torn in order to help forming of cords (dreadlocks). The coat can be clipped ore shaved, but always to one uniform length.

 

 • Shaving

 

Because the Spanish Waterdog does not loose any hair, and its coat keep on growing, the dog is shaven about once a year. The dog may be clipped more frequently, to your personal preference.

 

A dog is clipped for the first time when its about 4 months old. This way we get rid of the puppy coat.

 

The coat grows ± 1cm per month. The coat is clipped to one uniform length, there should be no pattern in the coat (unlike a poodle). Dogs that attend dog shows must have an minimum coat length of 3cm and a maximum of 15cm.

 

The dog can be clipped in any season. The body will adapt itself within a day to loss of heath (winter) or to extra warmth (summer). The only thing that must be taken into account is sunburn. A dog that was just shaven should not stay too long in the burning sun. When you shave your dog, don’t forget to clip the hair between the soles. In winter it is always sensible to clip these hairs, as ice can build up in it and cause small wounds in the soles.

 

 • Colour changes of the coat

 

When you own a brown dog and shave it, chances are that your dog is a completely different colour afterwards. The original colour may return slightly as the coat grows back, but the change can also be permanent.

 

White or black dogs tend to keep their original colour. However, a black dogs hair can become brownish because of the influence of the sun and water.

Brown Perro as a puppy and as a mature dog

Oren, ogen en het gebit

 

 • Verzorging van de oren

 

Doordat de vacht van de Spaanse Waterhond doorgroeit en geen rui kent, groeien de haren in de oren ook door. Hierdoor ontstaan haarproppen in de oren waarin viezigheid kan blijven hangen en er broei kan ontstaan. Deze warmere omgeving is een ideale plek voor oormijt, waar deze honden dan ook gevoeliger voor zijn. Om te voorkomen dat viezigheid en eventueel oormijt in de oren terechtkomen, worden de haren in de oren zo eens in het half jaar getrokken. Dit kan door een dierenarts gedaan worden, maar dit kan ook gewoon thuis gedaan worden. Het beste kan men hiervoor een aderklem gebruiken (vaak wel verkrijgbaar bij de dierenarts). Met de klem pakt men de haren in het oor en trekt men de haren in een korte ruk los. Als de haren verwijderd zijn, is het verstandig om met een oor-clean-middel het oor schoon te maken.

 

 • Verzorging van de ogen

 

Ook aan de ogen moet soms wat extra aandacht worden besteed. Door de (vaak langere) vacht en de structuur die de vacht heeft blijft traanvocht (vaak samen met zand, stof, o.i.d.) in de ooghoeken zitten. Door het indrogen van dit vocht, ontstaan harde restjes in de vacht bij de ooghoeken. Men kan dit verwijderen door met de duim(nagel) en wijsvinger dit restje vast te pakken en uit de vacht te trekken. Als dit regelmatig gebeurd vindt de hond het ook geen probleem dat dit gedaan wordt.

 

 • Verzorging van het gebit

 

Normaal gesproken hoeft men niets aan het gebit van de hond te doen. Het geven van een kauwbot of een flostouw is voldoende.

 

Vanaf de leeftijd van 4 maanden gaan de pups hun puppygebit inwisselen voor het volwassen, blijvende, gebit. Vooral in deze tijd is het noodzakelijk dat de pup iets heeft waar hij zijn tanden in kan, en mag, zetten.

 

Maar mocht het ooit nodig zijn dat het gebit bekeken wordt, bijvoorbeeld bij de dierenarts of op een hondenshow, dan is het makkelijk dat de hond zonder problemen zijn gebit kan laten zien. Dit kan van jongs af aan geoefend worden bij de hond.

 

Met een hand houdt men de kop van de hond vast, met de andere hand trekt men de lippen van de hond omhoog, hierbij in het oog houdend dat de ogen van de hond niet worden afgedekt, dit wordt door de hond nl. als zeer vervelend ervaren.

Ears, Eyes and Teeth

 

 • Care of the Ears

 

Because the coat of the Spanish Waterdog keep on growing and doesn’t shed, the hair in the ears also keeps on growing. These hairs can form hairballs, trap dirt and become hotspots. These are the ideal surroundings for ear mite, to which this breed is quite sensitive. To prevent the accumulation of wax and dirt in the ears , the hairs are pulled out every 6 months. This can be done by the vet, but you can do it yourself too. The easiest way is by using a vein clamp. (can be obtained from your vet). Grab hold of a few hairs at a time with the clamp and pull them out with a short movement. Once all hair is removed, it is sensible to clean the ear with a suitable product.

 

 • Care of the Eyes

 

The eyes also require some special attention. Because of the (sometimes quite long) coat and its specific structure tears (often with sand or dust) sticks in the corner of the eye. When dry these form a hard residue in the hair. They can be removed by taking the residue between thumb and index finger and gently pulling it out of the coat. When done regularly, the dog doesn’t mind

 

 • Care of the teeth

 

A dogs teeth require very little care. A good chewing bone of rope is usually sufficient. From the age of 4 months pups start changing their puppy teeth into adult, permanent teeth. It is at this stage that a pup needs something it can (and is allowed to) chew.

 

Because it is inevitable that at some point the teeth will have to be looked at (e.g. at the vet or at a dog show) it is useful to learn your dog to show his teeth from an early age.

 

With one hand hold the dogs head. With the other hand, pull up one lip at the time. Take care not to cover the dogs eyes in this exercise, as this is experienced as quite annoying by the dog.